Lyssna

Plan för pedagogisk omsorg 2014-2018

Planen för pedagogisk omsorg är antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 81.

Plan för Pedagogisk omsorg tar sin utgångspunkt i Framtidsplanen för Götene kommun: 2009-2020, Barnkonventionen och de lagar som berör planens innehåll. Läroplan för förskolan 98 rev 2010 är vägledande för pedagogisk omsorg där kapitlet normer och värden är särskilt viktigt. Skolverkets Allmänna Råd för Pedagogisk omsorg styr verksamheten.

Syftet med planen är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen och att ge verksamheten stöd i deras fortsatta arbete och utveckling.

Lagar som är aktuella för planen och den verksamhet som planen berör

  • Skollagen SFS 2010:800
  • Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160
  • Diskrimineringslagen SFS 208:567
  • Förvaltningslagen SFS 1986:223
  • Offentlighet – och sekretesslagen SFS 2009:400

Sammanfattning

Planens förväntas lyfta fram pedagogisk omsorg som ett viktigt alternativ till förskola och fritidshem. Föräldrar och vårdnadshavare får genom planen insikt om vad pedagogisk omsorg innebär och vad verksamheten ska erbjuda utöver det som finns beskrivet i Skolverkets Allmänna Råd för Pedagogisk omsorg.

Planen

Plan för pedagogisk omsorg 2014-2018 Pdf, 172.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras av:

Anna Gustafsson, Kommunutvecklare med inriktning mot pedagogisk versamhet
Telefon: 0511-38 62 62
E-post: anna.gustafsson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!