Plan för extraordinära händelser

Krisberedskapsplan för Götene kommun.

Senast uppdaterad: 2020-03-16
Antagen av: kommunidrektören

Innehåll

 1. Vad är en extraordinär händelse?
 2. Det nationella systemet för krishantering
  1. Före en kris
  2. Under en kris
  3. Efter en kris
 3. Krav på kommunens krisberedskap
  1. Risk- och sårbarhetsanalyser
  2. Planering inför en kris
  3. Geografiskt områdesansvar
  4. Utbildning och övning
  5. Rapportering
   1. Lägesrapporter i kris
 4. Syfte och mål med Götene kommuns krisberedskap
  1. Mål
   1. Verksamhetsspecifika mål
 5. Götene kommuns krisorganisation
  1. Organisation utifrån krisledningsnivå
   1. Krisledningsnivå 1 – krisbedömningsmöte
   2. Krisledningsnivå 2 – krisstaben aktiveras
   3. Krisledningsnivå 3 – krisledningsnämnden kallas in
  2. Krisledningsnämnden
  3. Krisstaben
   1. Funktioner i krisstaben
  4. Stödfunktioner
  5. Viktiga verksamheter för krishanteringen
  6. Inkallning av krisorganisationen
  7. Kommunfullmäktiges ansvar i kris
  8. Arbetsgrupp för planering och bemanning
 6. Psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM
 7. Förebyggande verksamhet
  1. Utbildning av personal
  2. Information och rådgivning till medborgaren
 8. Samverkan med andra aktörer
  1. Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
   1. Praktiskt genomförande av ISF
  2. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS)
  3. Götene vatten och värme AB
  4. Göliska IT
  5. Förvaltningen service och teknik
 9. Utvärdering av krisarbetet
  1. Varför ska vi utvärdera?
  2. När ska vi utvärdera?
  3. Hur ska vi utvärdera?

Relaterade dokument

Kontaktperson

Vi frågor om planen kontakta:

Dag Högrell
Risk- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0511-38 60 16
E-post: dag.hogrell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!