Lyssna

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplanen kompletterar Götene kommuns riktlinjer för krisberedskap. Planens syfte är att beskriva kommunikationens roll i en kris, ge kommunen goda förutsättningar till att kunna agera snabbt, genomtänkt och effektivt samt vara ett konkret stöd i det praktiska kriskommunikationsarbetet under pågående kris. Krisstaben beslutar om när kriskommunikationsplanen ska tas i bruk.

Antagen av: Götene kommuns kommundirektör

Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Planen

Kriskommunikationsplan Pdf, 793.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Innehåll

 1. Förbereda informationsmaterialet
  1. Krav på kriskommunikationen
  2. Vad ska vi kommunicera?
  3. Vilka ska vi kommunicera med?
  4. Kommuninvånare
  5. Medarbetare i kommunen
  6. Massmedia
 2. Välja kommunikationskanaler
  1. Ordinarie kanaler
  2. När ordinarie kanaler inte fungerar eller räcker till
  3. Kommunikation utifrån särskilda behov
 3. Instruktioner för kommunikationskanalerna
  1. Skapa krisnyheter på hemsidan
  2. Skapa en samlingsnyhet och aktivera Viktigt meddelande-bannern
  3. Skapa löpande krisnyheter
  4. Skapa nyhet på intranätet
  5. Skapa pressmeddelande
  6. Arrangera presskonferens
  7. Skicka meddelande till allmänheten via Sveriges radio P4 (Ojje-meddelande)
  8. Informera 113 13
  9. Skapa affischer till krisinformationspunkter och anslagstavlor
  10. Skapa Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
  11. Skicka ”alla-e-post”
 4. Digitalt samarbetsrum för kommunikation inom krisorganisationen
  1. Vilken information ska delas i samarbetsrummet?
  2. Hur ska informationen delas?
  3. Visa att du har tagit del av informationen
 5. När krisen är över
  1. Diarieföring av relevant kriskommunikation
  2. Diarieföring och tömning av samarbetsrummet
  3. Utvärdera kriskommunikationen
 6. Ramarna för kriskommunikationen
  1. Varför en plan för kriskommunikation?
  2. Syftet med kriskommunikation
  3. Mål med kriskommunikationen
  4. Vem ansvarar för kriskommunikationen?
   1. Kommunikationsansvarig
   2. Kommunikationsstöd
   3. Krisorganisationens ansvar
 7. Bilagor
  1. Beskrivning av krisinformationspunkter
  2. Karta över kommunens anslagstavlor

Kontaktperson

Vid frågor om kriskommunikationsplanen kontakta:

Charlotta Lövgren
Kommunikationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!