Informationssäkerhetsinstruktion för användare inom Götene, Lidköping och Skara kommuner

Information är en viktig tillgång för våra kommuner. För att skydda de värden informationen representerar krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla användare, medarbetare och förtroendevalda. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.

Informationssäkerhetsinstruktionen för användare utgår från riktlinjerna för informationssäkerhet och syftar till att redovisa organisation, ansvar och roller för arbetet med informationssäkerhet. Den beskriver även omfattningen av det ansvar som vilar på de roller som ingår och de generella krav som är aktuella.

Antagen av kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2007-02-26 § 12

Informationssäkerhetsinstruktion för användare inom Götene, Lidköping och Skara kommuner

Nedan kan du läsa valda delar av i instruktionen. För att läsa hela dokumentet kan du ladda ned det här: 

Informationssäkerhetsinstruktion för användare inom Götene, Lidköping och Skara kommuner.PDF (pdf, 566.5 kB)

5.2 Internet

Kommunens lokala nätverk är anslutet till Internet via en brandvägg som reglerar in- och utgående trafik och döljer det interna nätet för attacker utifrån. Loggning sker av trafiken genom brandväggen för att upptäcka intrångsförsök och på annat vis avvikande datatrafik.

Internetanvändandet är ett område där säkerheten påverkas i mycket hög grad av användarnas beteende. 

För användning av Internet gäller:

  • att när du surfar på Internet, deltar i diskussionsgrupper etc. representerar du kommunen. Agera som anställd och i enlighet med våra värderingar så att det du förmedlar på nätet inte skadar oss.
  • att du när du surfar på nätet eller laddar ner filer ska visa gott omdöme och endast hämta in sådant som är relevant för arbetet och kommer från välrenommerade webbplatser.
  • att det inte är tillåtet att chatta eller utnyttja filbytartjänster (Kazaa e.dyl). Chat- och filbytarprogram är tekniskt sett riskabla sätt att kommunicera. Använd e-post istället för chat.
  • att du aldrig får använda din vanliga användaridentitet och ditt lösenord när du registrerar dig i konferenser eller publika e-postservrar! Då röjer du det mest grundläggande skyddet du har mot intrång!
  • att nyttoprogram som förekommer på nätet som freeware, shareware e.dyl. inte får hämtas och installeras i våra system utan att de godkänts av GöLiSka IT (bl.a. genomgått ett virustest och kontrollerats så att de inte på annat sätt stör systemen, orsakar systemkrascher etc.). Spelprogram får naturligtvis inte installeras överhuvudtaget.
  • att det inte är tillåtet att via Internet titta på, ladda hem eller lyssna till material som är kränkande, antidemokratiskt eller på annat sätt avviker från de värderingar som är grundläggande för kommunens verksamhet. (Exempelvis inräknas här pornografiskt, rasistiskt, satanistiskt eller nazistiskt material; material där diskriminering sker baserat på religion, sexuell läggning, nationalitet e.dyl. samt material som uppmanar till brott eller kriminell verksamhet. Undantaget är material som krävs för tjänsteutövning, något som måste kunna styrkas och vara förankrat hos ansvarig chef.)
  • att du avvisar alla förfrågningar om att installera program. Något som du kan drabbas av när du surfar. Svara alltid nej! Det finns virus och spyware som försöker installera sig genom sådana här metoder när du besöker hemsidor på Internet. Problemet är att de riktigt otrevliga programmen inte ber om lov att installera sig. Det är ytterligare en orsak till att du bör surfa med gott omdöme.Trafiken över Internet är till stora delar öppen och möjlig att avlyssna. Det du gör på nätet lämnar alltid digitala spår som identifierar kommunen och dig. Du lämnar dessutom spår i en loggfil som loggar Internettrafiken på kommunen. Denna loggfil är offentlig handling och visar vilka webbplatser som kommunens medarbetare har besökt. Loggfilen kan gallras efter gallringsbeslut.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!