Bolagsordning för Götene Industrier AB

Bolagets verksamhet skall vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom. Bolaget äger rätt att, efter särskilt tillstånd hos kommunfullmäktige, förvärva och driva dotterbolag med lika eller jämförlig verksamhet. Bolaget får bedriva annan lika eller därmed jämförlig verksamhet.

Bolagsordningen

Antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2012-04-23 KF § 52 och fastställdav årsstämman 2012-04-24.

Bolagsordning för Götene Industrier ABPDF (pdf, 32 kB)

Övriga styrdokument

Ägardirektiv för Götene Industrier AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillhandahålla industrilokaler, kommersiella lokaler eller likvärdigt för uthyrning eller för försäljning. Bolaget skall i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extraordinära händelser.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!