Föreskrifter om eldning utomhus

Föreskrifterna om eldning utomhus gäller för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner från och med den 15 april 2018.

Föreskrifterna är beslutade av den gemensamma nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg den 22 februari 2018, § 3. Föreskrifterna har sitt stöd i 2 kapitlet 7 § Förordningen om skydd mot olycker.

Föreskrift om förbud mot eldning utomhus

§ 1 Eldning utomhus är förbjuden inom Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner där det enligt SMHI:s brandriskprognos, FWI-index, råder " 4 - stor brandrisk", "5 - mycket stor brandrisk" eller "5E - Extremt stor brandrisk".


§ 2 Med brandriskprognos avses sådan prognos som SMHI normalt upprättar gällande skogsbrandrisk spridning (FWI-index) under sommarhalvåret varje år.


§ 3 Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser.


§ 4 Samhällsskyddsnämnden för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner får i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift. Samhällsskyddsnämnden har rätt att vidaredelegera beslutsrätten till tjänstepersoner inom förvaltningen.

Du kan läsa hela dokumentet om föreskrifter och eldning utomhus här:

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!