Djurskyddslagen, taxa

Avgift tas ut för både löpande tillsyn med en fast avgift som grundar sig på antalet djur hos varje djurhållare samt en timtaxa för utökad tillsyn.

Antaget enligt kommunfullmäktige den 25 okt 2004, § 118 att gälla fr o m den 1 jan 2005. Enligt miljö- och byggnämndens beslut den 24 aug 2004, § 53.

Du kan se hela taxan samt beslut enligt kommunfullmäktige här:

Taxa för prövning och tillsyn inom djurskyddslagens område som pdf.PDF (pdf, 100.8 kB)
Beslut enligt fullmäktige som pdf.PDF (pdf, 35.9 kB)

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!