Hyror för gruppboendet vid Kastanjen samt demensboendet på Vikingagatan

De preliminära hyrorna vid gruppboende Kastanjen fastställes till 852 kr per m² per år samt ett påslag med 700 kr per månad för gemensamma ytor.

De preliminära hyrorna vid demensboendet Vikingagatan fastställes till 1 129 kr m² per år samt ett påslag med 1 100 kr per månad för gemensamma ytor.

Socialnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis besluta om erforderliga hyresjusteringar.

Beslut enligt kommunfullmäktige den 29 april 1996, § 35

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!