Delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

I delegationsordningen kan du läsa om vilka som har rätt att besluta om olika typer av ärenden inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Delegater, det vill säga de som kan få rätt att besluta i olika ärenden, kan vara barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, enskilda förtroendevalda och enskilda tjänstemän. De beslut som tas enligt delegation ska också återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden antog den 7 januari 2015 delegationsordningen för sitt verksamhetsområde. Den reviderades senast vid barn- och utbildningsnämndens möte den 19 juni 2018, § 68.

Du kan läsa hela delegationsordningen här:

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde som pdf.PDF (pdf, 368.3 kB)

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!