Bolagsordning för Destination Läckö-Kinnekulle AB

  • Styrelsens ska ha sitt säte i Lidköping, Västra Götalands län.
  • Bolagets verksamhet är att stödja affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utveckling av nya och befintliga besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningsservice. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare under förutsättning att det inte strider mot aktiebolagslagen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.
  • Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala likställighets- och självkostnadsprinciper främja utvecklingen av besöksnäringen inom Götene och Lidköpings kommuner.

Hela bolagsordningen för Destination Läckö-Kinnekulle här:

Bolagsordningen för Destination Läckö-Kinnekulle som pdfPDF (pdf, 31.3 kB)
Ägardirektiven för Destination Läckö-Kinnekulle som pdfPDF (pdf, 24.8 kB)


Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!