Bolagsordning för Götene Industrier AB

Bolagets verksamhet ska vara att förvärva, äga och förvalta fast egendom. Bolaget äger rätt att, efter särskilt tillstånd hos kommunfullmäktige, förvärva och driva dotterbolag med lika eller jämförlig verksamhet. Bolaget får bedriva annan lika eller därmed jämförlig verksamhet.

Bolagsordningen

Antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2012-04-23 KF § 52 och fastställdav årsstämman 2012-04-24.

Bolagsordning finns att ladda ned här:

Bolagsordning för Götene Industrier AB som pdfPDF (pdf, 32 kB)

Övriga styrdokument

 Via länkarna nedan kommer du till övriga styrdokument:

Ägardirektiv för Götene Industrier AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillhandahålla industrilokaler, kommersiella lokaler eller likvärdigt för uthyrning eller för försäljning. Bolaget skall i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extraordinära händelser.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!