Biblioteksplan 2016-2020

Biblioteksplanen är antagen av Kommunfullmäktige, 2016-10-24, § 96.

Denna biblioteksplan tar sin utgångspunkt i Götene kommuns gällande översiktsplan samt lagar och styrdokument som är av betydelse för programområdet. I biblioteksplanen beskrivs vad Götene kommun ska uppnå inom detta område inom en 4-6 årsperiod.

Planen är utarbetad av kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige 24 oktober 2016. Biblioteksplanen ska vara ett för berörda verksamheter känt och tydligt redskap för målstyrning. Planen ska vara ett värdefullt arbetsredskap för verksamhetsplanering, genomförande, utvärdering, analys och utveckling.

Planen

Biblioteksplan 2016-2020PDF (pdf, 143.2 kB) (nytt fönster)

Frågor besvaras av:

Jytte Rixman-Svantesson, kultur- och fritidschef
E-post: Jytte.Rixman-Svantesson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 61

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!