Förtroendevaldas arvode och ersättningar 2003 - 2006

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 april 2002 beslutat om Arvode till förtroendevalda mandatperioden 2003 - 2006.

Förhandlingsdelegationen har vid sammanträde den 26 juni 2002 med § 33 gjort revideringar beträffande förlorad pensionsförmån.

Kommunfullmäktige har den 9 december 2003 fastställt vissa arvoden för nämnder, styrelser och råd i Götene kommun

Reviderat enl kommunfullmäktige den 9 dec 2002 § 184 samt Uppräknat med 3,24% för år 2005 Förhandlingsdelegationen § 124 / 04.

Här finns möjlighet att ladda ner dokumentet:

Arvoden för nämnder, styrelser och råd i Götene kommun som pdf.PDF (pdf, 41.7 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
PDF dokumentet öppnas i ett nytt fönster om du inte höger-/ctrl. klickar och väljer att spara.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!