Lyssna

Avgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

AVGIFTER ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

1 Avgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skall uttagas enligt följande:

Matkostnader i samband med daglig verksamhet, 1 lunch samt kaffe med bröd 2 ggr/dag. Avgiften skall överensstämma med dagvårdens kostnad.

Resor till och från daglig verksamhet (där kommunen har kostnad). Avgift: motsvarande taxa för kollektivtrafiken.

Fritids- och kulturaktiviteter (utflykter, hobbymaterial m m). Avgift, enligt kommunens självkostnad.

För barn under 18 år som stadigvarande vistas i annat hem än det egna. Avgift: max gällande bidragsförskott.

2  Ovanstående avgifter fastställes att gälla fr o m den 1 november 1994.

Beslut enligt kommunfullmäktige den 26 sept 1994, § 70

Avgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 9.9 kB.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!