Avfallsplan

Götene kommuns avfallsplan antogs av kommunfullmäktige den26 september 2016, § 72.

Utarbetningen av en ny avfallsplan i Götene kommun har grundats i ett arbete av Götene Vatten & Värme AB. Avfallsplanen är viktig för att kommunens riktlinjer och mål för avfallshanteringen ska tydliggöras.

Avfallsplan

Avfallsplanens prioriteringar styrs av EU:s ramdirektiv för avfallshanteringen, nationell lagstiftning och nationella mål men Avfallsplanen förhåller sig också till regionala och lokala mål inom miljö- och avfallsområdena.
De målområden som arbetats fram är:

  • Minskade mängder avfall,
  • Omhändertagande av farligt avfall
  • Avfall som en resurs


Antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2016-09-26 KF § 72.

Avfallsplan

Avfallsplan, Götene kommunPDF (pdf, 1.3 MB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 28 oktober 2016