Automatspel, avgift för tillståndsprövning

Avgift för tillståndsprövning avseende visst automatspel enligt SFS 1982:636.

Grundavgift för automatspel 400 kr samt därutöver 200 kr för varje automatspel, som ansökan omfattar.

Gäller fr o m den 1 januari 1995.

Beslut enligt kommunfullmäktige den 28 nov 1994, § 143.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!