Lyssna

Kommunens Kvalitet i Korthet

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner (SKR) undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). De mäter 37 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden.

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK omfattar cirka 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Kommunens resultat

Här kan du läsa resultatet för 2021 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Här kan du läsa resultatet för 2020 Pdf, 577.1 kB. (Pdf, 577.1 kB)

Här kan du läsa resultatet för 2019 Pdf, 812.6 kB. (Pdf, 812.6 kB)

För att tydliggöra och tillgängliggöra resultatet ytterligare har vi gjort lyft ut de resultat som gäller äldreomsorgen, skola och elever, fritidsliv och trygghet och gjort korta filmer.

Hur är det att vara gammal i Götene kommun?

Hur är det att vara skolelev i Götene kommun?

Hur är fritidslivet i Götene kommun?

Hur är tryggheten i Götene kommun?

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!