Sektor omsorg

Sektor omsorg består av individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinderområdet

Eva Thimfors, Socialchef sektor omsorg
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Veronica Augustsson, Områdeschef äldre- och funktionshinder
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: veronica.augustsson@gotene.se

Delområden inom sektor omsorg:

Individ- och familjeomsorg

 • Missbruk
 • Försörjningsstöd
 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Flykting

Funktionshinderområdet

 • Psykiatri
 • Personlig assistans
 • LSS-boende
 • Korttidsboende Skogsvägen
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagning, avlösning och kontaktperson
 • Biståndshandläggning vuxna
 • Biståndshandläggning barn och unga LSS

Äldreomsorg

 • Särskilt boende
 • Hemvård
 • Anhörigstöd och frivilligsamordning
 • Öppen verksamhet
 • Biståndshandläggning
 • Korttidsavdelningen
 • Kommunrehab
 • Hälso- och sjukvård
 • Vikariepoolen (äldreomsorg, handikappomsorg och förskola)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Cathrine Pettersson, senast ändrad 06 december 2017