Kommunledning

E-post:
gotene.kommun@gotene.se
kommunstyrelsen@gotene.se

Besöksadress: Torggatan 4, 533 80 Götene

Kontaktinformation politiker

Kommunfullmäktiges ordförande

Åke Fransson 
Telefon: 0511-38 62 02
E-post: ake.fransson@gotene.se

Kommunfullmäktiges vice ordförande 

Lars Waldfeldt 
Telefon: 0511-38 60 06
E-post: lars.waldefeldt@gotene.se

Kommunstyrelsens ordförande (Kommunalråd)

Åsa Karlsson 
Telefon: 0511-38 60 10
E-post: asa.karlsson@gotene.se

Kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Anders Månsson 
Telefon: 0511-38 60 06
E-post: anders.mansson@gotene.se

Kommunstyrelsens andre vice ordförande 

Susanne Andersson
Telefon: 0511-38 60 05
E-post: susanne.andersson@gotene.se


Kommunens ledningsgrupp

Kommunchef

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.anderssonliljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Leif Lagergren
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: leif.lagergren@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Eva Thimfors
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Sektorschef ledning och stöd

Eva Danielsson Friberg
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.danielssonfriberg@gotene.se

Sektorschef kultur och fritid

Jytte Rixman Svantesson
Telefon: 0511-38 60 61
E-post: jytte.rixmansvantesson@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Åsa H. Karlsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: asa.karlsson2@gotene.se

Förvaltningschef service och teknik

Pontus Düring
Telefon: 0511-322 34
E-post: pontus.during@skara.se

Ekonomichef

Maria Törnblad 
Telefon: 0511-38 64 11 
E-post: maria.tornblad@gotene.se

Personalstrateg

Monika Dirnberger
Telefon: 0511-38 60 45
E-post: monika.dirnberger@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 21 december 2016