Sök kallelser och protokoll från barn- och ubildningsnämnden

Här hittar du barn- och utbildningsnämndens samt dess arbetsutskotts kallelser och protokoll från mandatperioden 2015-2018. Från och med mandatperioden 2019-2022 ansvarar nämnden för utbildning, kultur och fritid för barn- och utbildningsverksamheter.

Sök kallelser & protokoll


ÅrMånad