Lyssna

Trafikanordningsplan

Arbeten som görs på eller vid gata, väg, gång- eller cykelväg där kommunen är väghållare ska utföras enlighet med trafiklagar och regler.

Vid sådana här arbeten gäller naturligtvis också arbetsmiljölagar och regler även om anställningsförhållande inte finns.

Sveriges kommuners och landstings handbok "Arbete på väg" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska tillämpas.

Handbok Arbete på väg Skara-Götene 2023

Trafikanordningsplan ska lämnas digitalt till kommunen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!