Trafikanordningsplan

Arbeten som görs på eller vid gata, väg, gång- eller cykelväg där Skara eller Götene kommun är väghållare ska utföras enlighet med trafiklagar och regler.

Vid sådana här arbeten gäller naturligtvis också arbetsmiljölagar och regler även om anställningsförhållande inte finns.
Sveriges kommuners och regioners handbok "Arbete på väg" ska tillämpas.

Handbok för arbete på vägPDF (pdf, 2 MB)

Trafikanordningsplan ska lämnas digitalt till kommunen.

Trafikanordningsplan (nytt fönster) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!