Villkor för Bussmiljönärer

Den som deltar i projektet Bussmiljönärerna åtar sig att följa nedanstående villkor.

  • Deltagaren gör minst 60 procent av sina resor till och från arbetet med buss.
  • Delgataren rapporterar in statistik till projektet.
  • Deltagaren godkänner att uppgifter och material som framkommer i projektet får användas av Götene kommun i marknadsföringssyfte.
  • Deltagaren medverkar i intervjuer med media för projektets räkning ifall det blir aktuellt.
  • Deltagaren skriver, om så önskas av projektledningen, blogginlägg eller annan liknade text kopplat till projektet.
  • Deltagaren medverkar på de aktiviteter som planeras under projektet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!