För dig som är fastighetsägare

Är trottoaren hal vid din fastighet?
Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning mot din tomtgräns. Det innebär att du har ansvar för att snöröja och sanda gångbanor som gränsar till din tomt. Du kan bli skyldig att betala skadestånd om någon halkar och skadar sig.

Så här gör du

  • Snöröj och sanda, kom ihåg postlådan och soptunnan!
  • Bryt snövallen vid gatukorsningar
  • Ta bort farliga istappar som hänger över gångbanan
  • Skotta fram rännstensbrunnar
  • När våren kommer — sopa ut sand och grus på gatan, men inga kvistar och löv!

Kontaktinformation

Enhetschef gata
Anders Gerhardsson
0511-321 65

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!