Lyssna

E-tjänster och blanketter

Denna sida är bara en förvaringsplats för länkar till blanketter och e-tjänster och används inte utåt. Du hittar aktuella e-tjänster på informationssidan om det du söker.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta medborgarkontoret.
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 01

Barnomsorg och skola

Allergier eller sjukdomar som kan kräva akutmedicinering i skolan

Barn i behov av särskilt stöd (bibss) - ansökan

Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg - ansökan

Inackorderingstillägg - ansökan

Internetbaserade studier - ansökan

Intyg för specialkost

Kulturskola - anmälan

Kursavbrott - Campus Västra Skaraborg

Ledighet för elev - ansökan

Lovomsorg - ansökan

Praktikplatsersättning - ansökan

Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan

Resebidrag/Resetillägg gymnasieelever - ansökan

Inflyttningsanmälan - skola

Skolskjuts - ansökan

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus

Braskamin - anmälan

Bygglov - ansökan

Djurhållning inom område med detaljplan -ansökan

Enskild avloppsanläggning- anmälan

Granneintyg

Hushållsavfall, eget omhändertagande - anmälan

Kontrollansvarig - anmälan

Nedtagning av träd på kommunal mark

Strandskyddsdispens - ansökan

Teknisk beskrivning - bilaga till bygglovsansökan och anmälan

Värmepump - anmälan

Övriga byggärenden - anmälan

Fritid och föreningar

Aktivitetsbidrag handikappföreningar - ansökan

Kommunalt lönebidrag - ansökan

Lokal- och anläggningsstöd - ansökan

Projekt och investeringsstöd - ansökan

Säsongsbokning föreningar idrottshallar/gymnastiksalar - ansökan

Företag och näringsliv

Gator, resor och transporter

Skolskjuts - ansökan

Hälsoskydd och livsmedel

Kommun och politik

Miljöskydd

Social omsorg

Bidrag för sociala föreningar - ansökan

Ekonomiskt bistånd fortlöpande - ansökan

Färdtjänst - ansökan

Färdtjänst - specialistutlåtande

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Riksfärdtjänst - ansökan

Familjerådgivningen, E-bokning

Borgerlig vigsel - ansökan

Hemtjänst för äldre med förenklat beslutsfattande - ansökan

Överförmyndare

Intresseanmälan God man eller Förvaltare

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!