Vad kostar det att bygga i Götene kommun?

Att bygga medför ofta stora kostnader. Det är många delar som påverkar priset.  Från Götene kommun kan vi erbjuda tomter, bygglov och nybyggnadskarta.
Utöver detta finns flera aktörer att kontakta: Götene Vatten & Värme, Götene Elförening och ibland Lantmäteriet.

Tomtpris för villatomt varierar med tomtstorlek samt var tomten är belägen

Kvadratmeterkostnaden varierar mellan 85-209 kr (2017) beroende på tomtens läge.
Kostnader för lagfartsavgift tillkommer. (1.5% av köpeskillingen)

Utstakning

Götene kommun saknar mätkontor, varför utstakningskostnad ligger utanför vårt åtagande.
För prisuppgifter kontakta företagen på denna länk

Bygglovavgift

För bygglovhanteringen tar vi ut en avgift. Mer om den avgiften kan du läsa här.

Lägenhetsavgift vid tillbyggnad

Då en fastighet som är ansluten till den allmänna VA-anläggningen byggs ut med ytterligare lägenhet såväl i befintlig som i fristående byggnad, tillkommer en lägenhetsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande taxa per lägenhet.
För mer information kontaktaGötene Vatten & Värme ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
0511-38 64 00

Reservation för avgiftsändringar.

Energikostnader

Går du i byggplaner: Tänk på värmekostnaderna! Med dagens byggteknik går det att bygga energisnålt - utan att byggkostnaderna ökar så värst mycket!
Kontakta gärna kommunens bygglovshandläggare eller energirådgivare!

För mer information, kontakta:

RingdahlÅtgärd

Ansvarig

Kontaktperson

Telefonnummer

Planfrågor/ gestaltning

Samhällsbyggnads-enheten

Ola Andreasson

0511-38 60 69

Tomtinfo/ planfrågor

Samhällsbyggnad-senheten

Tommy Andersson

0511-38 60 70

Tomtkö/Tomtköp villa

Fastighetsbyrån

Fastighetsbyån

0511-590 60

Tomtköp industri/övr.

Samhällsbyggnads-enheten


0511-38 60 07

Vatten och avlopp

Götene Vatten & Värme AB

Daniella Danielsson

0511-38 64 85

El

Götene Elförening

teknik@gelf.se

 

Bygglov/Utstakning

Miljö- och bygglovnämnden

Miljö- och Bygglovnämnden

0511-38 60 70

Bygglov /Utstakning

Miljö- och bygglovnämnden

Christer Hjälm

0511-38 60 75

Nybyggnadskarta

Samhällsbyggnads-enheten

Henrik Sommarström

0511-38 60 46

Kommunekolog

Samhällsbyggnads-enheten

Johan Bäckman

0511-38 62 32

Klimat- och energirådgivare


Thomas Skagenborg

0511-325 54

Lagfart

Inskrivnings- myndigheten i Eksjö

 

0381-384 04

Tomtbestämning/ avstyckning

Lantmäteriet


077-163 63 63

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 18 september 2017