Kontaktpersoner

För mer information om att bygga i Götene kommun, kontakta följande personer:

Åtgärd

Ansvarig

Kontaktperson

Telefonummer

Planfrågor/ gestaltning

Samhällsbyggnads­enheten

Ola Andreasson

0511-38 60 69

Tomtinfo/ planfrågor

Samhällsbyggnads­enheten

Tommy Andersson

0511-38 60 70

Tomtkö/ tomtköp villa

Fastighetsbyrån

gotene@fastighetsbyran.se

0511-590 60

Tomtköp industri/övrigt

Samhällsbyggnads­enheten

Tova Varde

0511-38 60 07

Vatten och avlopp

Götene Vatten & Värme AB

Erik Olsson

0511-38 69 21

El

Götene Elförening

teknik@gelf.se

 

Bygglov/ utstakning

Miljö- och bygglov­nämnden

Miljö- och Bygglovnämnden

0511-38 60 70

Bygglov/ utstakning

Miljö- och bygglov­nämnden

Christer Hjälm

0511-38 60 75

Nybyggnadskarta

Samhällsbyggnads­enheten

Henrik Sommarström

0511-38 60 46

Kommunekolog

Samhällsbyggnads­enheten

Karolina Ringdahl

0511-38 62 32

Klimat- och energirådgivare


Thomas Skagenborg

0511-325 54

Lagfart

Inskrivnings­myndigheten i Eksjö

 

0381-384 04

Tomtbestämning/ avstyckning

Lantmäteriet


077-163 63 63

 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!