Tomter i södra Källby

Lediga tomter

  • Källby 7:88, Skattegårdsvägen 9, 752 kvadratmeter. (Ledig)
  • Källby 7:89, Skattegårdsvägen 11, 702 kvadratmeter. (Ledig)

Kostnader

Klicka här om du vill veta mer om vad det kostar att bygga i Götene kommun.

Vatten och avlopp

Till samtliga angivna tomter finns kommunalt vatten och avlopp framdraget till tomtgräns.

Fjärrvärme

I dagsläget finns inga möjligheter för anslutning till fjärrvärmenätet.

Bredband

Flera aktörer håller på att bygga ut bredband via fibernät i hela kommunen.
Läs mer om bredband

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!