Källby, Nordskog etapp II

I Nordskogsområdet finns möjlighet till ytterligare bostadstomter.

Etapp 2 är tänkt som gruppbyggnation med 1-2 våningars bygghöjd. Byggnationen ska ha karaktären av centumbebyggelse med sammanbyggda huskroppar. Här kan det bli fråga om hyresrätt eller bostadsrätt. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft 2012-01-10.

Intresset från exploatörer finns. En byggnation kan bli aktuell inom det närmaste åren. Vilken typ av byggnader som i så fall kommer att uppföras är i dagsläget inte känt.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!