Tillstånd

När man bedriver eller ska starta en verksamhet, samt vid olika byggprojekt kan det behövas tillstånd från olika myndigheter. Vi försöker här att ge en överblick över de tillstånd som kan behövas. Detta är inte någon fullständig lista men innehåller de vanligaste tillstånden.

Miljöbalken

Läs mer om miljöbalken (sidan öppnar sig i ett nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnation inom naturreservat
Strandskydd

Kontakta Mark och Plan
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 32

Industriell verksamhet
Värmepumpar
Cisterner
Avfall
Enskilda avlopp
Hälsoskydd
Köldmedier och lokaler
Jordbruksverksamhet

Kontakta Miljö-Hälsa.
E-post: miljohalsa@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Schaktning inom naturreservat
Djurtskydd

Kontakta Länsstyrelsen
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 0501-60 50 00

Livsmedelslagen

Läs mer om livsmedeslagen (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggning
Kontakta Miljö-Hälsa
E-post: miljohalsa@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Plan- och bygglagen

Läs mer om plan-och bygglagen (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov
Uppföra ny byggnad, göra till- eller ombyggnad, ändra fasad eller färgsättning samt sätta upp skyltar.

Grannemedgivande
Vid uppförande av byggnad nära fastighetsgräns

Anmälan
Vid nyinstallation eller förändringar av VVs-anläggning, eldstad, rökrör samt ändring av byggnad som förändrar brandskyddet. Gäller även vid änfring av en byggnads konstruktion.

Rivningslov
Rivning av byggnad, vilken hade krävt bygglov vid uppförandet
Kontakta:Tommy Andersson  
Telefon: 0511-38 60 70

Läs mera om rivningslov

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarlig vara
E-post: Joakim Ramåker (räddningastjänsten)
Telefon: 0511-32 481
Läs mera om brandfarlig vara
"Lag om brandfarliga och explosiva varor" (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggfelsförsäkring/Färdigställandegaranti

Då näringsidkare uppför en bostad för permanent bruk
E-post:Tommy Andersson 
Telefon: 0511-38 60 70
Intyg om  Byggfelsförsäkring/Färdigställandegaranti (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skorstensfejaren

Installation som berör rökkanal samt immkanal (kan även utföras av annan sakkunnig)
Kontakta: Sotaren  
Telefon: 0511-599 23
Intyg från Skorstensfejaren (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsbildning / Utstakning

Avstyckning eller sammanslagning av fastigheter, samt utstakning. Utstakning kan även
utföras av annan godkänd sakkunnig.
E-post: Stig Landahl (Lantmäteriet Lidköping)
Telefon: 0510-683 87

Fastighetsbildning / Utstakning Lantmäteriet (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servering av alkoholhaltiga drycker

Kontakta: Björn Claesson,  Telefon: 0510-77 10 19
Mer information om serveringstillstånd

Kontroll av funktionen hos ventilationssystem

Kontakta: Tommy Andersson Telefon: 0511-38 60 70
Läs mera om Ventilationskontroll
Förordningen om Funktionskontroll av ventilationssystem (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder i anslutning till allmän väg samt utfarter

Kontakta: Ann-Charlotte Eriksson (Trafikverket Mariestad)   Telefon: 010-123 61 36
Tillstånd enligt Väglagen (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information hos Trafikverket (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för uppförande av höga byggnadsverk, samt i närheten av flygfält

Tillstånd från Luftfartsverket (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för uppförande av höga byggnadsverk, samt i närheten av flygfält

Tillstånd från Milostaben (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fornlämningar och historiskt intressanta miljöer

Kontakta: Lars Jacobsson (Länsstyrelsen Mariestad)  Telefon: 0501-60 53 91
Tillstånd enligt Kulturminneslagen  (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information hos länsstyrelsen (nytt fönster) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nybyggnad eller förändring av arbetslokaler

Kontakta: Skyddsombudet på företaget
Yttrande från skyddsombud

Då näringsidkare uppför en bostad för permanent bruk

Kontakta: Tommy Andersson Telefon: 0511-38 60 70
Intyg om Byggfelsförsäkring/Färdigställandegaranti (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avstyckning eller sammanslagning av fastigheter, samt utstakning. Utstakning kan även utföras av annan godkänd sakkunnig.

Kontakta: Stig Landahl (Lantmäteriet Lidköping)   Telefon: 0510-683 87
Fastighetsbildning / Utstakning Lantmäteriet (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är den sökande som har det fulla ansvaret att nödvändiga tillstånd finns

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 24 januari 2019