Samråd om Källbytorp 2:28 med flera (Dafgård)

Publicerad: 2 oktober 2017

Ny detaljplan för ökad byggrätt samt ett nytt höglager på Källbytorp 2:28 med flera, Gunnar Dafgård AB.

”Familjen Dafgård” är sedan länge en etablerad livsmedelsindustri med stor betydelse för Källby tätort. För bolagets räkning genomför kommunen samråd för en ny detaljplan för fastigheterna Källbytorp 2:28 m.fl. Detaljplanens syfte är att reglera större delen av befintlig byggrätt för industriändamål från 10 till 15 m, samt att möjliggöra för ytterligare ett höglager.

Miljö- och bygglovnämnden har gjort bedömningen att detaljplanen är av relativt komplicerad grad samt ha stort allmänintresse. Därför handläggs detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL) med utökat förfarande. Nämnden framhåller vikten av samråd med grannarna i området och berörda grannar inbjuds därför till ett samrådsmöte i Pastoratsgården den 25 oktober kl 17:30-19:30

Handlingar

KungörelsePDF (pdf, 45.1 kB)
PDF
(pdf, 18.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.3 MB)

PlankartaPDF (pdf, 552 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 25.5 kB)

Solstudie Del 1 (April)PDF (pdf, 2.2 MB)

Solstudie Del 2 (Juli)PDF (pdf, 3.4 MB)

Solstudie Del 3 (Oktober)PDF (pdf, 1.7 MB)

Samrådstid

2 oktober - 19 november 2017

Utställningslokal

Samrådshandlingarna finns uppsatta på

  • Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Öppettider måndag-fredag klockan 8-17.
  • Handlarn Källby. Öppettider måndag-fredag klockan 8-20, lördag- söndag klockan 9-20.

Synpunkter på förslaget kan lämnas under den tidsperiod som anges ovan. Yttrandena skall vara skriftliga och ställas till Götene kommun, Kommunstyrelsen, 533 80 Götene eller via epost kommunstyrelsen@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor