Detaljplaner Götene tätort

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan

DP 1Götene Köping (Centrum) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)

DP 2Körsbäret - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

DP 3Svanen, Tärnan m.m. - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

DP 4Liljan - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

DP 5Påfågeln, Pelikanen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB) (Tillägg se DP 72)

DP 6Ekorren, del av Haren, Hjorten, Rådjuret och Lejonet - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

DP 7Blåmesen och Talgoxen (Illern och Antilopen gäller ej) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 8Linnéan - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

DP 9Målaren, Snickaren, Svarvaren m.fl (Skräddaren, Garaget m.m. gäller ej) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

DP 10Kastanjen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 787.3 kB)

DP 11Påfågeln, Domherren m. fl. - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB) (Tillägg se DP 72)

DP 12Skräddaren, del av Lommen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 13Aspen (Furan gäller ej) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1000.8 kB)

DP 14Sil Heden - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 15Stjälkaskogen 1:92 - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 16Aspen och Furan - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

DP 17Vättlösa Stommen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

DP 18Sparven och Trasten - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

DP 19V. Prästgårdsängen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
         Ändring av Dp 19, 2010PDF (pdf, 585.5 kB)

DP 20Ö Prästgårdsängen (gamla planen) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

DP 21Stjälkaskogen 1:185 (Nygårdsområdet) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 22Leoparden (Västerby) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 23Igelkotten - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 24Ö Prästgårdsängen etapp II - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

DP 25Ö Prästgårdsängen etapp I (friliggande) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

DP 26Vättlösavägen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 27Rågen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 28Ljungsbacken - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

DP 29Ö Prästgårdsängen (flerfamiljshus) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

DP 30Västerby Gård - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

DP 31Stjälkaskogen 1:38 m. fl. - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

DP 32Helenagården - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

DP 33Smeden (Kronhusområdet) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
  
DP 34Mandolinen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

DP 35Vättlösa industriområde - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 36Bölaholmsvägen (se även DP 56) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 37Hästen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 38Västerby 1:280 m.fl. Västerby Gård - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

DP 39Nämndemansgatan - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 40Hästen och Hunden - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 41Ljungsbacken - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 895.8 kB)

DP 42Gitarren - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 43Påfågeln, Domherren - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB) (Tillägg se DP 72)

DP 44Uttern - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 45Furan - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

DP 46Abborren - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 47Ålgen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 48Linden - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 49Melonen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 50Järnvägsgatan - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 51Brännaskogen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

DP 52Munkagården - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 53Timotejen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 54Lundängen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

DP 55Område vid Bölaholmsvägen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

DP 56Björnbäret, Blåbäret, Lingonet (ändring se även DP 36) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

DP 57Kv. Gitarren - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 977.4 kB)

DP 58Västerby industriområde Västerby 1:281 (Arla och Göteneån) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

DP 59Kv. Boken m.m. - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 60Kv. Granen m.m. - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

DP 61Del av Västerby 1:281 (energicentral) - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 397.4 kB)

DP 62Område vid Fornparken - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 235.7 kB)

DP 63Kv. Violen m.m. - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 270.7 kB)

DP 64Område vid Kinnekullevägen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 203.1 kB)

DP 65Del av Kv. Gladan m.m. + tilläggPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 66Område vid VättlösavägenPDF (pdf, 218.6 kB)

DP 67Källstorp - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 245.4 kB)

DP 68Kv. Lejonet - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 337.2 kB)

DP 69 Del av Kv. Granen/Eken - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 70 Del av Kv. Granen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

DP 71Del av Kv. Kastanjen - Plankarta & PlanbeskrivningPDF (pdf, 4 MB)

DP 72Påfågeln 2 - Götene (tillägg till dpl 5, 11, 43)PDF (pdf, 408.4 kB)

DP 73 Del av Götene 16:2 m.fl. - Medeltidens världPDF (pdf, 2.6 MB)

DP 74Område mellan gamla och nya E20, Etapp IPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 75Område mellan gamla och nya E20, Etapp IIPDF (pdf, 2.6 MB)

DP 76Område vid E20, Etapp VPDF (pdf, 1.5 MB)

DP 77Kv. MajåkerPDF (pdf, 443.1 kB)

DP 78Förskola vid församlingshemmet - Götene 16:2 och 8:1PDF (pdf, 630.8 kB)

DP 79 Tillägg till DP 19, se ovan

DP 80 Kv. Päronet och MelonenPDF (pdf, 1.1 MB)
           Tillägg till DP80, 2014PDF (pdf, 741.5 kB)

DP 81 Kv. SolgudenPDF (pdf, 1.8 MB)

DP 82 Vakant

DP 83 Götene 4:42 VattenverketPDF (pdf, 5.2 MB)

DP 84 Rv 44 -AlsborgsgatanPDF (pdf, 1.1 MB)

DP 85 Industri område Bölaholm 2:3 o Vättllösa 7:14PDF (pdf, 1.2 MB)

DP 86Kv. Smeden och KorpenPDF (pdf, 1.3 MB)

DP 87 Kv PoppelnPDF (pdf, 4.2 MB)

DP 88 Västerby 1:280 (Skogsvägens Korttidsboende)PDF (pdf, 3.4 MB)


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Nina Fritsche, senast ändrad 06 september 2017