Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vindkraftverk Horsmarka 3:51

Publicerad: 20 augusti 2013

Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken, för uppförande av 1 st vindkraftverk har inkommit till miljö- och bygglovnämnden.

Ansökan avser ett vindkraftverk med totalhöjd på 150 meter. Placering: Horsmarka 3:51, c:a 1200 meter nordväst om Holmestad kyrka. Sökande är Green Extreme AB.

Handlingarna finns tillgängliga på Medborgarkontoret, Centrumhuset, Götene.

De som anser sig berörda kan framföra skriftliga synpunkter till:

GÖTENE KOMMUN
Miljö- och bygglovnämnden
533 80 Götene

Senast 6 september 2013


Läs ansökan här!PDF (pdf, 13.9 MB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!