Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vindkraftverk Hönsäter 5:4

Publicerad: 5 juni 2014

Förnyelse av ansökan om bygglov, för uppförande av 1 st vindkraftverk har inkommit till miljö- och bygglovnämnden.

Ansökan avser ett vindkraftverk med totalhöjd på 145 meter. Placering: Hönsäter 5:4, mellan Paroc AB och Svenska Foder AB. (samma läge som tidigare ansökan) Sökande är H2 Vind HB

Handlingarna finns tillgängliga på Medborgarkontoret, Centrumhuset, Götene.

De som anser sig berörda kan framföra skriftliga synpunkter till:

GÖTENE KOMMUN
Miljö- och bygglovnämnden
533 80 Götene

Senast 1 augusti 2014


Läs ansökan här!PDF (pdf, 2.8 MB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!