Välj rätt tjänstebil -billig åtgärd i miljöarbetet

Publicerad: 26 juni 2019 klockan 12.06

Förstorningsglas över bilar

I det nya skattesystemet bonus- malus som infördes 1 juli 2018 premieras bilar med låga eller inga utsläpp och bilar med höga utsläpp straffas.
1 januari 2020 ändras beräkningen för koldioxidutsläpp från fordon från NEDC-körcykeln till den mer verklighetstrogna WLTP-körcykeln vilket innebär en högre skatt för alla nya bilar med höga utsläpp. Detta innebär att en miljöbil blir än mer ekonomiskt intressant.

Att köpa el- laddhybrid- eller biogasbilar som är bonusberättigad i det nya skattesystemet, är inte bara ett sätt att förbättra sin image, det är också en konkret åtgärd som visar att företaget arbetar aktivt med miljöfrågor.

Stora utsläpp från transporter

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och personbilarna står för cirka 60 procent av dessa. Målet som riksdagen beslutat om är att minska utsläppen från transporterna med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Påskyndar omställningen

Eftersom större delen av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att rulla på vägarna om 11 år blir målet svårt att nå om det inte snabbt sker en mycket kraftig förändring av köpmönstret när det gäller nya bilar.

Cirka 50 procent av nybilsförsäljningen går till företag som tjänstebilar eller förmånsbilar. Kan vi få fart på förändringen här får vi också snart ut bonusbilar på andrahandsmarknaden, och kan på det sättet ställa om hela fordonsflottan.

 Miljöbil ofta billigare

Om prislappen fortfarande är avskräckande för en privatperson kan ett företag enklare tillgodose sig totalkostnaden för bilen över tid. Med strikta ekonomiska kalkyler blir då såväl el-, laddhybrid- som biogasbilen billigare för både föraren och företaget.

Välj rätt fordon

Står ni inför ett byte av tjänstebil, gå in på miljöfordonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och jämför drivmedelskalkyler eller koldioxidutsläpp för olika bilmodeller.

 

Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 26 juni 2019