Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 20 juni 2013 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad: 20 juni 2013 09.15

Utredning om nettodebitering av microproducenter av el pågår

Publicerad: 20 juni 2013 klockan 09.15

Statens offentliga utredningars förslag innebär att mikroproducenter ska få en skattereduktion om max 6 000 kronor per år.

Skattereduktionen är ungefär samma som man skulle få i ett så kallat nettodebiteringssystem som inte är förenligt med EU:s regler om moms. Utredningen föreslår även att elnätsföretagen ska vara skattskyldiga för elskatt stället för elhandelsföretagen. Vidare föreslås att de särskilda skattereglerna för egenförbrukning av vindkraftproducerad el tas bort.

Läs mer om utredningen här.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!