Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ren luft, ditt vägval

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Just nu pågår en mängd olika miljöinsatser runt om i kommunen. Den tredje veckan i september genomfördes årets trafikanvecka som i år fokuserade på hur våra färdsätt påverkan luften omrking oss.

För 13 år sedan startade den EU-stödda kampanjen ” In town without my car”. Kampanjen ska ge medborgarna möjlighet att upptäcka andra sätt att förflytta sig utan att använda personbilen. Vinsterna är bland annat, renare luft, bättre hälsa och bättre trafiksäkerhet. Temat för årets trafikanvecka var ”Ren luft, ditt vägval”. I Götene anordnade energi- och klimatrådgivare, Folkhälsorådet och det lokala föreningslivet en mängd aktiviteter för att uppmärksamma alternativa färdsätt.

— Luftkvalitet berör oss alla, säger Sara Sandling, energi- och klimatrådgivare på Götene kommun. Bilen förorenar mer på korta sträckor än på längre. Ungefär hälften av alla resor som görs med bil är kortare än sex kilometer och skulle kunna göras med cykel. Om man cyklar 5 km till och från arbetet i stället för att köra bil skulle utsläppen av koldioxid minska med ca 0,7 ton per år. Utöver renare luft blir vi även friskare av vardagsmotionen.

Miljöinsatsen sker i linje med energi- och klimatplanens mål – En aktiv energi- och klimatrådgivning gentemot enskilda, företag och föreningar för att på så vis bidra till att de kan effektivisera sina transporter och minska miljöpåverkan från dessa. Energi- och klimatplanen går att ta del av på Medborgarkontoret i Centrumhuset i Götene eller på www.gotene.se/planer.

För mer information om energi- och klimatplanen kontakta:
Mikael Lundgren
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

För energi- och klimatrådvigning kontakta:
Sara Sandling
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: sara.sandling@gotene.se

Frukostpaket till cyklister och gångare​

Så här såg det ut när kommunens energi- och klimatrådgivare, Sara Sandling, delade ut frukostpaket till personer som valde att cykla eller gå till jobbet den 16 september. Det var en av aktiviterna som genomfördes under årets Trafikantvecka.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!