Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 10 december 2019 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 10 december 2019 klockan 14.33.

Planering för ny väg i Källby

Planering pågår nu för en ny väg i Källby, från centrum mot Nordskog. Exakt sträckning kommer att fastställas i pågående detaljplanearbete.

Ungefärlig vägsträckning och bostadsyta. Klicka på bilden för att förstora.

Om ett par år kommer det att börja byggas en ny väg i Källby, från centrum mot Nordskog. Intresset för Källby som bostadsort är stort och den yta som är utpekad för framtida bostadsbyggnation är området norr om Råmmån.

När en ort växer behöver också möjligheten att förflytta sig inom orten utvecklas. Att skapa bra förutsättningar för förbindelse mellan Nordskogsområdet och centrala Källby gör att boende i alla delar av orten har en naturlig koppling till exempelvis station, skola och förskola. Denna väg behövs för att knyta ihop orten, samt för att skapa möjlighet för nya bostadsområden norr om Råmmån.

Det är sträckan norr om Råmmån som planeras nu, i och med att en ny detaljplan håller på att tas fram. I detaljplanen bestäms var i landskapet vägen ska placeras.

Det första som händer i planarbetet är att ett förslag på vägsträckning görs iordning. Därefter går förslaget ut på samråd, som är en form av remissrunda där alla som vill kan lämna synpunkter. Samråd för denna detaljplan kommer att ske i början på nästa år. Detta annonseras i Götene tidning samt på hemsidan.

Vägens sträckning söder om Råmmån är redan detaljplanelagd sedan länge. Där kommer vägen att ligga direkt väster om järnvägen.

Byggnation beräknas preliminärt till år 2021-2022. Detaljer kring vägens utformning samt lösningar i korsningar med mera tas fram i samband med projektering, vilken kommer att starta om ungefär ett år.

Vid frågor kontakta

Henrik Sommarström, GIS-ingenjör
Telefon: 0511-38 60 46
E-post: henrik.sommarstrom@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!