Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inbjudan Vattendag 2019 - 24 oktober

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden
bjuder in till en gemensam VATTENDAG.

Årets tema för Vattendagen är fisk, fiske, fiskodling, utsättning och invasiva
arter i vatten. Efter transport till campingen får vi höra om Vattenrådets
verksamhet, fiskodling, sportfiske och länsstyrelsens syn på utsättning av
fisk m.m. Vi avslutar dagen med eget fiske i hyrsjö.

VATTENDAGEN genomförs som en BUSSRESA till Hökensås.

Tid: Torsdagen den 24 oktober 2019
Start och slut: Medborgarplatsen, Falköping.
Kostnad: Resan är gratis och inkluderar förmiddagsfika, lunch, fiske i Södra Laxsjön, ev. hyra av utrustning och avslutningsfika samt transporter. Ev. fika under fisket ombesörjs dock av varje deltagare. Egen fiskeutrustning medtages. Utrustning kan även hyras. Önskemål om detta skall i så fall meddelas vid anmälan.

Anmälan: Anmälan görs senast den 17 oktober genom att ringa eller sms:a Vattenrådets
sekreterare Lennart Sundh på 0709 667 959 eller via mail sundh.miljo@telia.com.

Glöm inte ange eventuellt önskemål om specialkost. Begär också en bekräftelse på anmälan.
Aktiviteten omfattar maximalt en buss vilket innebär att principen ”först till kvarn” gäller.

Inbjudan som pdf hittar du härPDF (pdf, 1.3 MB)

Vad är Vattenrådet?

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!