Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 22 januari 2020 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 22 januari 2020 klockan 10.50.

Götene kommun har antagits till projektet Glokala Sverige

Götene kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Götene kommun är en av dem. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

– Götene kommun är mycket glad över att vara med i denna utbildningsinsats för att fördjupa våra kunskaper om Agenda 2030. Både tjänstemän och politiker kommer delta i utbildningen då alla i vår kommun har en viktig roll att utgå från agenda 2030:s globala mål inom bland annat miljö och sociala frågor, säger kommunutvecklare Mikael Lundgren på Götene kommun.

– Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Vad händer nu

Som tidigare kommer projektdeltagarna att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Vill du veta mer?

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontakt

Kontaktperson kommun: Mikael Lundgren, Kommunutvecklare,                        tel  0511-38 62 83

Kontaktperson Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!