Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förlängd samrådstid till 14 oktober 2018 - Översiktsplan för Götene kommun 2018

Publicerad: klockan

Översiktsplanen syftar till att visa kommunens viljeinriktning kring den framtida mark och vattenanvändningen. Fem stycken områden har fått extra fokus i översiktsplanen: bostäder, infrastruktur, klimatanpassning, jordbruksmark och skogsmark samt arbetspendling. Kommunen har bland annat pekat ut områden som skulle kunna utvecklas för bostäder, centrumverksamheter, handel och industri.

Kungörelse Samråd

Rubricerad översiktsplan, upprättad i juni 2018, finns utställd för samråd från och med den 29 juni till och med den 30 september 2018.(Förlängd samrådstil till 14 oktober 2018)

Översiktsplan Götene Kommun 2018 Pdf, 15.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.1 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 298.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 298.2 kB)

Granskningslokaler

Götene:
Centrumhuset, Torggatan 4
Öppettider: måndag-fredag 8-17

Källby:
Handlar´n i Källby, Mobergsvägen 2
Öppettider: måndag-fredag 8-20 samt lördag-söndag: 9-20

Lundsbrunn:
Tempo, Stationsvägen 2
Öppettider: måndag-fredag 09-19, lördag: 09-17 och söndag: 10-15.

Hällekis:
Coop Nära, Hönsätersvägen 12.
Öppettider: måndag-söndag 8-21.

Synpunkter

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 14 oktober 2018. (OBS Förlängd samrådstid)

Brev: Kommunstyrelsen, Götene kommun, 533 80 Götene
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se,

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!