Lyssna

Dags att föreslå kandidater till 2022 års byggnadsvårdspris

Varje år utses en vinnare av byggnadsvårdspriset! Priset skall delas ut för utförda insatser för bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer inom Götene kommun.

Byggnadsvårdspris 2022

Vid Miljö-och bygglovnämndens sammanträde den 14 juni kommer nämnden att dela ut byggnadsvårdspriset för 2022. Förslag till pristagare kan lämnas av alla, Miljö-och bygglovnämnden kan även själva föreslå kandidater. Passa på att lämna in ditt förslag.

Du kan läsa mer om vad byggnadsvårdspiset innebär och läsa om tidigare vinnare på Götene kommuns hemsida.

Skicka in ditt förslag

Skicka in ditt förslag till Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene eller e-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Vi vill ha ditt förslag senast den 29 april!

Bakom ett träd står ett gult trähus med rött tak. Grönt gräs omringar huset.

Snödroppen 10, vinnare av 2021 års byggnadsvårdspris

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!