Lyssna

Söka dispens från strandskyddslagen

Innan du gör en ansökan, rekommenderar vi att du läser den information som finns på sidan Strandskydd. Där du kan läsa om strandskyddets syften.

Ansökan om dispens

Dispens kan sökas hos kommunen eller hos länsstyrelsen.

För ansökan om dispens på kommunen gör du det enklast via vår E-tjänst.

Länsstyrelsen ansvarar för prövning av ärenden som innefattar områden som har naturskydd. Olika former av naturskydd är naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000, landskapsbildsskydd eller nationalpark. Kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet om du har frågor.

Om inget av det ovanstående gäller för det område som du vill söka dispens är du välkommen att söka dispens hos kommunen.

Sök i god tid innan. Det kan ta tre till sex månader, i vissa fall längre tid, att få ett beslut. Ska du bygga under sommaren? Sök gärna hösten innan.

Frågor?

Har du frågor gällande strandskydd eller ansökan kan du kontakta kommunekologen.

Karolina Ringdahl, kommunekolog
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se
Telefon: 0511-38 62 32

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Följande ska finnas med i din ansökan

 • ansökan (görs i E-tjänsten när du loggat in)
 • beskrivning av vad du planerar att göra
 • skiss på det du planerar att göra
 • karta eller beskrivning av området
 • fastighetsbeteckning och namn på kommunen
 • de särskilda skäl, i lagens mening, som finns för att du ska få dispens
 • Kontaktuppgifter till dig som sökande

Detta händer när du skickat din ansökan till oss

 1. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan, då kontaktar handläggaren dig.
 2. Vi handlägger ansökan.
 3. Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 4. Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig per brev eller e-post. En faktura på avgiften går iväg i samband med beslutet.
 5. Du har möjlighet att överklaga beslutet, hur du gör detta finns det information om i brevet om beslut som skickats till dig.
 6. Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor.
 7. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen inte i sin granskning kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Relaterad information

Läs mer information om strandskydd på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets hemsida

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!