Muddring

När bottenmaterialet i ett vattenområde tas bort för att vattnet skall få ett visst djup eller läge genomförs en muddring.

Till skillnad från grävning är begreppet muddring förbehållet arbeten i vattenområden. Muddring kan åstadkommas genom grävning, sprängning, borrning, uppsugning eller bortspolning av bottensediment.

Exempel på muddringsverksamheter:

  • Anlägga en brygga
  • Fördjupa en farled
  • Förbättra vattengenomströmning
  • Anlägga en vall eller en damm
  • Lägga ner rör eller ledningar
  • Restaurera igenväxta vattenområden
  • Spränga bort grund
För att få utföra en muddring krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken innan den får utföras. Det är muddringens omfattning som avgör om det krävs tillstånd eller anmälan. Ansökan om tillstånd eller anmälan skall göras till Länsstyrelsen

Externa länkar som berör Muddring


Länkarna öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Karolina Ringdahl, senast ändrad 06 september 2017