Lyssna

Algblomning

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Algblomningar förkommer vanligtvis under senare delen av sommaren, men det kan också ske tidigare beroende på temperatur, väder- och vindförhållanden. Vissa algblomningar kan vid blomning bilda giftiga ämnen som är skadligt för människor och djur. Då är det viktigt att veta när det är olämpligt att vistas i vattnet och vad du ska göra vid symtom på förgiftning.

Alger finns alltid naturligt i sjöar och vattendrag, men mängden och typen alger kan variera. Algtillväxten styrs av ljus, temperatur och mängden näring. Om det finns ett överskott på näringsämnen och det är gynnsamt även i övrigt kan det bli en extrem tillväxt av alger. Det kallas algblomning och vattnet blir grumligt och får en blågrön eller brungrön ton. Algblomning är i själva verket cyanobakterier, vissa typer av cyanobakterier kan vid blomning bilda toxiner (gifter) och kan vara skadliga för människor och djur. Framförallt små barn och djur är speciellt känsliga för dessa toxiner. Mängden alger är ofta större i de grundaste områdena utmed långgrunda stränder.

Algblomning förekommer sporadiskt

Det är vanligast med algblomning under senare delen av sommaren, men det kan också ske tidigare. Algblomning förekommer mycket sporadiskt och beror bland annat på temperatur, väder- och vindförhållanden. En algblomning kan förekomma på olika djup, på olika platser på en badplats, under flera veckor eller endast under någon timme. Det går inte att förutse om, när eller var det kommer uppstå algblomning eller hur långvarig den blir. Det går heller inte att förutse hur giftig algblomningen är.

Kommunen tar inte badvattenprover för att analysera förekomsten av algblomning. Det tar några dagar att få ett analyssvar på ett prov och eftersom läget kan förändras väldigt snabbt kan kommunen inte ha aktuell och tillförlitlig information. Vi uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksamma, ta eget ansvar och bedöma när det verkar olämpligt att bada. Detta gäller framförallt med små barn och djur. Vi avråder från att bada om det är algblomning.

Symptom på förgiftning

Om du badar i algblomning och får i dig mycket alger kan du få symptom på förgiftning. Hos människor liknar det matförgiftning med feber, öron- och huvudvärk, ögonbesvär och hudirritationer med klåda och utslag. Barn är en riskgrupp eftersom de lätt får i sig vatten. Djur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vatten och slickar sin päls. Har man ändå badat är det bra att duscha efteråt i rent vatten.

Vid symptom, kontakta sjukvården eller veterinär.

Tänk på detta

  • Låt bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av mycket alger.
  • Undvik att bada i skyddade vikar med dålig vattenomsättning.
  • Drick inte vattnet och undvik kallsupar.
  • Mängden alger är ofta större i det grunda området utmed långgrunda stränder.
  • Badande barn är en riskgrupp eftersom de ofta får i sig vatten och badar i de grundaste områdena.
  • Djur är också en riskgrupp eftersom de gärna dricker vatten och slickar sin päls.


Mer information om algblomning hittar man hos havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sjukdomsinformation om algtoxinförgifting hittar man hos folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!