Nedtagning av träd

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens mark? 

För att förenkla och effektivisera hanteringen av de önskemål angående nedtagning av träd som kommer in, har vi nu sammanställt lite information på denna sida. Här finner du även ett ansökningsformulär. Genom att fylla i ansökan kan vi ge er ett snabbare svar och göra en mer enhetlig bedömning i varje enskilt fall.

Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska värde
  • Trädets estetiska värde
  • Trädets kondition
  • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens

Kommunen är generellt restriktiv till att fälla friska träd.

Vem gör bedömningen?

Bedömningen om ett träd tas ner eller inte görs i första hand av förvaltningen för Service och Teknik, enheten Park och Naturvård.

I de fall då trädet kan bedömas ha ett ekologiskt värde görs bedömningen i samråd med kommunekologen.

I de fall då trädet har betydelse för områdets estetiska värden görs bedömningen i samråd med stadsarkitekten.

Ansökan skickas till:

Förvaltningen för Sevice & Teknik

Park och Naturvård
Förrådsgatan 6
532 88 Skara

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!