Lyssna

Björkkullasand, kommunalt naturreservat

Björkkullasand är Götene kommuns enda kommunala naturreservat.

Träd och berghäll vid vatten i Björkkullasand. Förstora bilden

Björkkullasand. Foto Karolina Ringdahl.

Björkkullasand är kommunens enda kommunala naturreservat. Beslutet att bilda ett kommunalt naturreservat togs 2018. Syftet är bland annat att bevara naturskogsartad skogsmiljöer samt de öppna strand- och skärmiljöer.

Totalt omfattar naturreservat drygt 164 hektar, varav 106 hektar är vatten och hällmark. Björkkullasand återfinns i norra delen av en halvölikanande udde som sträcker sig ut i Vänern. Mitt emellan naturreservatet Varaskogen och Varan, i Forshem vid Kinnekulle.

Variationsrik miljö

Naturmiljöerna består till största del av barrskogar dominerade av tall men även lövsumpskogar återfinns på fuktig och blöt mark i områden. Berggrunden domineras av olika gnejser med inslag av stråk och fläckar med mer näringsrika bergarter, grönsten. De delvis näringsrika förhållandena har medfört förekomster av framförallt sällsynta kärlväxter och marksvampar. Björkkullasand har även Götene kommuns rikaste förekomst av kärlväxten klockgentiana.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!