Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Vänerskärgården och Kinnekulle är områden med höga natur- och kulturvärden och invigdes som biosfärområde 2010. Biosfärkontoret i Mariestad samordnar projekt inom området.

Syftet med ett biosfärområde är flera. Biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning.

Bakgrund

Under hösten 2004 beslutade Götene, Lidköping och Mariestads kommuner att genomföra en förstudie om möjligheterna att bilda ett biosfärområde längs Vänerns sydöstra strandlinje. Områdets höga natur och kulturvärden samt det lokala engagemanget låg till grund arbetet. De berörda kommunerna har samarbetat med lokala och regionala organisationer, föreningar och med enskilda vid arbetet med ansökan.

Fortsatt arbete med hållbar utveckling

Regionala och centrala myndigheter bl.a. Länsstyrelsen i Västra Götaland, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen medverkar i det fortsatta arbetet. Biosfärområdena kan ses som lokala experimentverkstäder för hållbar utveckling.

Biosfärområdet är i dag en ideell förening som driver och är delaktiga i en mängd olika projekt med fokus på hållbar utveckling. Biosfärarbetet har bidragit till nya samarbeten mellan olika aktörer i området som tidigare inte sågs som givna. Dessa nya samarbeten ger utrymmer för nya kreativa idéer.

Logga för Biosfärkandidatområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Bygdens engagemang är grundstommen i ett biosfärområde

Ett stort urval aktörer är involverade på olika sätt med att utveckla biosfärområdet. Människor som är engagerade i föreningslivet eller andra lokala verksamheter och företag är nyckelpersoner för idékläckning och till sitt stöd har de större organisationer. Tillsammans arbetar de med strategier som verkar för en lokalt hållbar utveckling av bygden.

Är du eller din verksamhet intresserad av att arbeta i ett biosfärområde?

Biosfärkontor

Biosfärkontoret i Mariestad har startat med två konkreta satsningar. Dels handlar det om bildandet av fiskeområde, dels om utveckling av Sveriges första ekoturistdestination.
 
Välkommen till Biosfärkontoret Vänerskärgården med Kinnekulle
Magasinsgatan 4, Mariestad

Läs mer om Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekullelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(sidan öppnas i nytt fönster)

Koordinator  Biosfärkandidatområde Vänerskärgården med Kinnekulle Götene kommun Tel: 0501 - 39 31 93 E-post: johanna.mactaggart@gotene.se  www.vanerkulle.se

Tag gärna kontakt med mig!

Koordinator: Johanna MacTaggart
Telefon: 0501-39 31 93
E-post: johanna.mactaggart@vanerkulle.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Karolina Ringdahl, senast ändrad 16 maj 2016