Lyssna

Invasiva växter

Vad är det för ny växt som dykt upp i min trädgård? Är det en invasiv art? Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Bild på den invasiva växten jättebalsamin. Det är förhållandevis lätt att bekämpa jättebalsamin, genom slåtter, bete eller genom att dra upp etablerade plantor. Åtgärderna måste normalt fortsätta under två-tre år tills inga plantor dyker upp.

Invasiva arter är växter som saknar konkurrens i naturen. Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i vår miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. Ett antal av dessa invasiva växte finns numer i Götene.

Hur har dessa invasiva arter kommit hit?

Många av växterna har liftat med lasten i fartygen, leriga sulor, krukväxter eller i bananlådor. De kommer hit av en slump, men överlever miljöombytet och trivs ofta riktigt bra och förökar sig och sprider sig mycket snabbt. En stor spridningskälla till dessa växter är trädgårdsavfall som inte lämnats in på rätt sätt. Många utländska prydnadsväxter har vandrat ut från trädgårdarna och spritt sig i landskapet längs vägkanterna. Flera av dem har nu en månghundraårig historia som vilda arter i Sverige. Andra, såsom vresros, lupin och det kanadensiska gullriset, har fått stor utbredning först under 1900-talet.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder för att bekämpa invasiva främmande växter. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Då invasiva arter sprider sig lätt och ibland fort så behöver du som trädgårdsägare samarbeta både med din eventuella granne. Har du växten på din tomt så växer den troligtvis hos din granne också. Växer den på grannens tomt så kommer den troligen förr eller senare in på din. Se till att samarbeta, hjälpa varandra och göra insatserna samtidigt.

Hjälp till att rapportera in invasiva arter

Götene kommun kartlägger nu de invasiva växter som upptäcks i kommunen. Detta i sammarbete med Länsstyrelsen och Trafikverket för att få en bättre bild över spridningen. Kontinuerlig bekämpning sker också inom prioriterade områden. Götene kommun ser gärna att markägare eller privatpersoner rapporterar förekomst av invasiva växter direkt på artfakta.se

Markägare och invånare har också möjlighet att rapportera invasiva arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Mer information

Är du intresserad att få mer information om invasiva växter, har naturvårdsverket tagit fram en folder som ger en bra bild av vilka växter som kan finnas i din tomt och hur de ska bekämpas.

Naturvårdsverkets folder om råd för invasiva arter Pdf, 270.5 kB. (Pdf, 270.5 kB)

Du kan också läsa mer på Länsstyrelsen hemsida.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!