Lyssna

Tobak och Nikotinläkemedel

Miljö-Hälsa ansvarar för tillsynen över att de krav som ställs i tobakslagen (Socialstyrelsen) och lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (Läkemedelsverket) uppfylls av verksamhets­utövaren. Detta innebär bland annat kontroll av produkters förvaring, märkning och skyltning om 18-årsgräns.

Rökförbud i offentliga lokaler

Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde såsom serveringsställen.  Särskilda rökrum får installeras men i dessa rum får ingen mat eller dryck serveras. Rökrummen ska vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dessa rum.

Anmälan om försäljning

Den som vill börjar sälja tobaksvaror eller nikotinläkemedel till konsumenter skall anmäla detta till Miljö-Hälsa innan försäljningen påbörjas.

För mer information om Tobakslagen och Nikotinläkemedel


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!