Lyssna

Smittsamma sjukdomar

Med smittsamma sjukdomar avses de sjukdomar som kan överföras till människor från andra människor, från djur eller från miljön.

På Smittskyddsinstitutets hemsida kan man läsa fakta om olika sjukdomar, till exempel Hepatit, Hiv/STI, HPV (Humant papillomvirus), Influensa, MRSA och Tuberkulos.

De mest allvarliga sjukdomarna är indelade i fyra kategorier:

  • anmälningspliktiga
  • smittspårningspliktiga
  • allmänfarliga
  • samhällsfarliga

Till dessa har det knutits olika typer av smittskyddsåtgärder. Ju större hot mot befolkningens hälsa, desto strängare är åtgärderna. Dessa åtgärder regleras genom olika lagar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!